Izrada pločice 200116 B CAD/CAM

  Završni radovi učenika

Tema rada:

  • Izrada pločice 200116 B CAD/CAM

Autor rada:

  • Krešimir Šunić, učenik

IZRADA PLOČICE 200116 B CAD/CAM

Za početak u koordinatnom sustavu odabiremo YZ ravninu i ulazimo u Sketch

Nakon što obavimo sve potrebne radnje u naredbi Sketch izlazimo iz nje te funkcijom “Pad” ekstrudiramo prvi dio koji izgleda ovako:

Sljedeći korak je opet ulazak u Sketch i crtanje oblika kojeg moramo ekstrudirati u naredbi Pad

U sljedećem koraku radimo isto i komad ekstrudiramo 2 mm

Ulazimo na površinu komada u Sketch i nacrtamo željeni oblik kojeg ovaj put nakon izlaska iz Sketcha udubljujemo sa naredbom “Pocket”

Sljedećom naredbom Pocket udubljujemo komad na željenom mjestu 3mm

Naredni Pocket ide na duljinu od 3mm

Sljedeći Pocket radimo na dubinu od 2mm

Idući korak nam je crtanje rupa i Sketchu te njihovo bušenje u naredbi Pocket kroz cijelu debljinu komada koja je 16mm

Nakon što smo izbušili rupe prelazimo na izradu dva utora

Nakon izrade utora radimo još jednu rupu van njih, te toj rupi dodajemo navoj pomoću naredbe “Thread”

Posljednji korak nam je izrada skošenja prethodne rupe pomoću naredbe “Chamfer”

Završen komad u programu Catia V izgleda ovako:

Po završetku komada u prethodno navedenom programu tu spremljenu datoteku spremit ćemo u format .stp i prebaciti ju u program “Mastercam 2019” u kojem nastavljamo obradu. Prvi korak u novom programu nam je “Stock setup” gdje podesimo mjere komada

Nakon tog koraka prva operacija glodanja nam je “Facing” kojom poravnavamo čelo komada

Simulacija:

Sljedeća operacija je “Dynamic mill” kojom skidamo materijal sa određenog dijela komada

Simulacija:

Idući korak je opet Dynamic mill

Simulacija:

Nastavljamo obrađivati komad sa naredbom Dynamic mill

Simulacija:

Sa sljedećom operacijom obrađujemo utor na dubini 3mm s glodalom 10

Simulacija:

I ovaj put glodamo na dubinu od 3mm s glodalom 6

Simulacija:

Sljedeće obrađujemo kružno područje s glodalom 12

Simulacija:

Idući korak nam je obrađivanje dva utora odjednom koja se na istoj dubini. Operaciju izvršavamo sa glodalom 6

Simulacija:

Iduće koristimo novu operaciju “Drill” u kojoj odabiremo 4 rupe unutar utora koje smo prethodni korak obradili i odabiremo alat za zabušivanje rupa

Simulacija:

Koristimo opet operaciju Drill ali ovaj put odabiremo alat za bušenje

Simulacija:

Nadalje ćemo opet koristiti operaciju Drill za zabušivanje posljednje rupe

Simulacija:

Opet koristimo operaciju Drill, no ovaj put za bušenje posljednje rupe

Simulacija:

U prethodnom koraku smo rupu probušili na manji promjer jer ćemo sad pomoću operacije Drill odabrati rupu i uzeti alat za narezivanje navoja

Simulacija:

I za kraj simulacija svega što smo do sada napravili izgleda ovako:

Literatura:

  1. Skripta Tečaj Catia V za srednje tehničke škole, Zagreb 2003.

  2. Skripta Mastercam, Camteh d.o.o., 51000 Rijeka

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA

Antuna Mihanovića 19

Benkovac

Završni rad

Tema: Izrada pločice 200116 B CAD/CAM

Školska godina 2018./2019.

Mentor: Denis Marasović
Učenik: Krešimir Šunić

Zanimanje: Računalni tehničar za strojarstvo
Razred: R4

Cjeloviti završni rad

LEAVE A COMMENT