Izrada klipa u programu CATIA V5

  Završni radovi učenika

Tema rada:

  • Izrada klipa u programu CATIA V5

Autor rada:

  • Šime Nimac, učenik

Pomoću funkcija:

  1. Profile

  2. Circle Line

  3. Constraint

  4. Pad

  5. Groove

  6. Pattern

  7. Hole

  8. Boolean Operations

Naš prvo zadatak je na već više puta opisani način u CATIA-i otvoriti novi Part. U njemu tada odabiremo ravninu crtanja (ZY) i nakon toga selektiramo ikonu za Sketcher. Tada funkcijama Profile i Constraint definiramo konturu prema slici. Tu smo napravili skošenje na gornjem rubu budućeg modela. To ćemo izvesti funkcijom Chamfer.

Izlazimo iz Sketcher-a i selektiramo ikonu Shaft. U prozoru koji se pojavio kao profil selektiramo zacrtanu krivulju, a kao os rotacije izaberemo vertikalnu os.

Sljedeći korak je modeliranje šupljine unutar klipa. Pri tome ćemo koristiti funkciju Groove u Part Design-u. Najprije Sketch-om treba odrediti konturu šupljine. Stoga se pozicioniramo u (YZ) ravninu i ulazimo u Sketcher.

Odabiremo ravninu (XZ) i ulazimo u Sketcher, te selektiramo ikonu Cut Part by Sketch Plane. Funkcijama Profile i Constraint definiramo konturu kao na slici.

Nakon toga izlazimo iz Sketcher-a i selektiramo ikonu Pad.

Ponovno odabiremo ravninu (XZ), te funkciju Cut Part by Sketch Plane i ulazimo u Sketcher u kojem treba napraviti crtež kao na slici. Dimenzije pravokutnika su proizvoljne. Jedino je važno da visina bude od dna klipa do utora.

Nakon toga izlazimo iz Sketcher-a i u Part Design-u selektiramo ikonu Pad, uz uključenu opciju Mirrored extent. Nacrtanu konturu ćemo ekstrudirati u prizmu.

Sada je potrebno kopirati i postaviti još dvije jednake prizme na krajeve klipa. To ćemo izvesti funkcijom Pattern. Nakon selektiranja ikone potrebno je odrediti dio koji želimo kopirati. U prozoru koji se pojavio kliknemo Apply i možemo vidjeti stanje i ukoliko smo zadovoljni potvrđujemo s OK. Isto treba napraviti i na drugoj strani klipa (selektiramo Reverse).

Kada smo to napravili možemo pristupiti razdvanjanju tijela. To ćemo napraviti funkcijom Boolean Operations — opcija Remove koja se nalazi u padajućem izborniku Insert.

Na dobivenom modelu sada je potrebno napraviti rupu već poznatom funkcijom Hole. Nakon selektiranja odabiremo mjesto na modelu gdje je želimo pozicionirati. U pripadajućem sketchu možemo precizno definirati kao položaj i odrediti constraint.

Na kraju je potrebno još modelirati ulegnuća za ventile na površini klipa. Da bi to napravili potrebno je načiniti još jedno tijelo koje će ostaviti tragove ventila na klipu. Dakle radimo novo tijelo (Insert-Body). Pozicioniramo se na površinu klipa i selektiramo ikonu za Sketcher, te nacrtamo kružnicu promjera 20mm. Zatim funkcijom Symmetry napravimo zrcalnu sliku oko vertikalne osi. Dobiveno stanje je prikazano na sljedećoj slici.

Ove dvije prizme je sada potrebno rotirati za 10ᵒ kako bi ostavili utisak na površini klipa. Međutim najprije treba odrediti os oko koje ćemo ih zarotirati. Ta se os nalazi u ravnini gornje površine klipa i prolazi središtem prizmi, a definirat ćemo je u posebnom sketchu.

Kada smo rotirali prizme selektiramo opet funkciju Boolean Operations-Remove. Potrebno je napraviti i drugi par udubljena za ventile. Na isti način treba rotirati prizme kako bi se dobila udubljenja za ventile i na drugoj strani. Dobivamo stanje prikazano na slici.

Na kraju kada smo to napravili dobili smo dobiveni komad odnosno klip.

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA

Antuna Mihanovića 19

BENKOVAC

ZAVRŠNI RAD

IZRADA KLIPA U PROGRAMU CATIA V5

Školska godina 2018./2019.

Mentor:

DENIS MARASOVIĆ

Učenik:

ŠIME NIMAC

Zanimanje:

RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO

Razred:

RTS4

BENKOVAC, lipanj 2019. god

SADRŽAJ:

IZRADA KLIPA U PROGRAMU CATIA V5

Cjeloviti završni rad

LEAVE A COMMENT