Izrada dijela „nosača” u programu CATIA V

  Završni radovi učenika

Tema rada:

  • Izrada dijela „nosača” u programu CATIA V

Autorica rada:

  • Matea Čačić, učenica

1.

SADRŽAJ:

IZRADA DIJELA „NOSAČA” U PROGRAMU CATIA V

2.

Počinjemo na standardni način:

3.

Počinjemo u XY ravnini. Koristimo standardne funkcije Sketcher-a za izradu osnovne geometrije, kružnica, linija, constraint-a ...

4.

Linije postavljamo tangencijalno na kružnice (selektiramo kružnicu i liniju, desni klik, tangency), te definiramo potrebne constraint-e prema slici.


5.

Izlazimo iz Sketcher-a i ekstrudiramo prvu prizmu koristeći funkciju Pad.


6.

Sljedeću konturu moguće je napraviti u istoj ravnini, koristeći već postojeći sketch. Desnim klikom miša selektiramo Sketch 1 (u Part Editoru), otvara se prozor u kojem odaberemo opciju Copy, zatim ponovo desnom tipkom selektiramo PartBody i odaberemo Paste.


U PartBody-u se pojavi novi Sketch, kopija prvog Sketcha. Pozicioniramo se u novi sketch i dodajemo nove elemente. Pri tome koristimo standardne funkcije:Line, Circle, Constraint ...
7.

Relimitiramo elemente potrebne za konstrukciju ( Corner-Trimm all Elements) , a ostatak geometrije brišemo (desnim klikom miša-Delete ) dok ne ostane samo kontura prikazana na slici.

U sljedećoj fazi koristimo funkciju Pocket, potrebnu za dobivanje utora, udubljenja, definiranih 2D geometrijom. Izlazimo iz Sketchera i selektiramo funkciju Pocket. U prozoru koji se pojavio definiramo dubinu i profil pocket-a.

8.


U zadnjom dijelu vježbe koristit ćemo funkciju Hole i Chamfer, za izradu rupa i skošenja. Za izradu rupe nije se potrebno pozicionirati u neku određenu ravninu već je nakon klika na ikonu dovoljno selektirati neku površinu na modelu. Tada se otvara prozor Hole Definition u kojem odabiremo željene opcije. Prikazanu rupu možemo pomicati proizvoljno u prostoru pomoću miša. Klikom na Positionning Sketch otvara nam se sketch u kojem možemo precizno pozicionirati rupu uporabom constraint-a.

9.

Ukoliko pogledamo u Part Editor uočit ćemo da program uz definiranu rupu automatski pridružuje pripadajući sketch.

Sada ćemo napraviti provrt i na drugoj strani modela također koristeći funkciju Hole. Selektiramo odgovarajuću ikonu i zatim površinu na modelu gdje želimo provrt.

10.

Oštri rub ovako modelirane rupe zakosit ćemo korištenjem funkcije Chamfer.

11.

Na sličan, prethodno prikazan način napravit ćemo rupu na donjem dijelu prizme. U prozoru koji se pojavio nakon selektiranja ikone promijenili smo opciju: rupa je s V-dnom i urezanim navojem. Pozicioniranje se vrši u pripadajućem sketchu.

12.

Na kraju vježbe ćemo napraviti kopije kreirane rupe koristeći funkciju Circular Pattern. Nakon selektiranja rupe kliknemo na odgovarajuću ikonu i u prozoru koji se pojavio upisujemo potrebne parametre.

13.

Time smo završili vježbu. Gotov model je prikazan na slici.

14.

Nakon izrade dijela u programu CATIA 5, spremamo ga sa ekstenzijom .stl i kao takav prebacujemo u program PanoBuilder . Namještamo sve potrebne parametre , te izrađujmo nosač na 3D printeru .

LITERATURA:

1. Skripta tečaj Catia V za srednje tehničke škole , Zagreb 2003.

SREDNJA SKOLA KNEZA BRANIMIRA
Antuna Mihanovića 19
BENKOVAC

Završni rad

IZRADA DIJELA „NOSAČA” U PROGRAMU CATIA V

Školska godina 2018.-2019.

MENTOR: DENIS MARASOVIĆ

UČENIK: MATEA ČAČIĆ

ZANIMANJE: RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO

RAZRED: RTS4

BENKOVAC, LIPANJ 2019.god

Cjeloviti završni rad

LEAVE A COMMENT