Izrada pločice 1212 CAD/CAM

  Završni radovi učenika

Tema rada:

 • Izrada pločice 1212 CAD/CAM

Autor rada:

 • Marin Tadić, učenik

SADRŽAJ:

Izrada pločice 1212 CAD/CAM

Operacija 1

 • Ulazimo u program “Catia V” te odabiremo ravninu xy

Operacija 2

 • Crtamo komad te ga obrađivamo sa naredbom pad

Operacija 3

 • Odabiremo površinu izrađenog komada te ulazimo u sketch

 • Crtamo crtež kao na slici te ga obrađujemo sa naredbom pad

Operacija 4

 • Radimo isto postupak kao i na predhodnoj operaciji samo crtamo
  drugačiji komad

Operacija 5

 • Crtamo crtež kao na slici te ga obrađujemo sa naredbom pocket

Operacija 6

 • Ponavljamo prethodnu operaciju

Operacija 7

 • Crtamo dvije kružnice kao na slici i obrađujemo sa naredbom pocket
  da prođe kroz cijeli komad

Operacija 8

 • Odabiremo najgornju površinu te ulazimo u sketch

 • Crtamo crtež kao na slici I obrađujemo ga sa naredbom pocket

Operacija 9

 • Crtamo kružnice unutar obrađene površine I obrađujemo ih sa naredbom
  pocket tako da prođu kroz cijeli komad

Operacija 10

 • Pomoću naredbe thread pravimo kružnicama koje su obrađene kroz
  cijeli komad navoj

Operacija 11

 • Crtamo još jednu kružnicu unutar obrađene kružnice te je obrađujemo sa naredbom pocket

 • Sa ovime smo završili obradu u prethodno navedenom programu pa ćemo dadoteku spremiti u format .stp I prebaciti ju u program “Mastercam 2019” u kojem nastavljamo obradu

Operacija 12

 • Prvi korak u novom programu nam je Stock setup gdje podešavamo mjere komada

Operacija 13

 • Prva naredba u ovom programu je facing sa kojom poravnavamo “čelo” komada

Simulacija

Operacija 14

 • Sa naredbom Dynamic obrađujemo komad

Simulacija

Operacija 15

 • Ponavljamo postupak iz prethodne operacije

Simulacija

Operacija 16

 • Odabiremo džep i obrađujemo ga naredbom Dynamic

Simulacija

Operacija 17

 • Pomoću naredbe Dynamic obrađujemo džep

Simulacija

Operacija 18

 • Zatim naredbom Drill bušimo rupe kroz cijeli komad

Simulacija

Operacija 19

 • Ponovno se vraćamo na naredbu Dynamic i obrađujemo utore

Simulacija

Operacija 20

 • Sa naredbom Contour obrađujemo utor

Simulacija

Operacija 21

 • Ponavljamo naredbu Contour samo ovaj put odabiremo donji brid da bi dobili željeni oblik

Simulacija

Operacija 22

 • Odabiremo naredbu Drill i bušimo rupe kroz cijeli komad

Simulacija

Operacija 23

 • Ponovno odabiremo naredbu Drill te radimo navoje rupama

Simulacija

Operacija 24

 • Ponavljamo radnju iz prethodne operacije te radimo navoje na dvjema rupama koje se nalaze u donjem desnom kutu komada

Simulacija

Operacija 25

 • Odabiremo naredbu Dynamic i obrađujemo utor na željenu dubinu

 • Završili smo sa obradom pločice 1212

Simulacija

Literatura

 • Skripta Catia V, tečaj za srednje tehničke škole, Zagreb 2003.

 • Skripta Mastercam, Camteh d.o.o., Rijeka

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA

Antuna Mihanovića 19

BENKOVAC

Završni rad

Tema: Izrada pločice 1212 CAD/CAM

Školska godina 2018./2019.

Mentor: Denis Marasović

Učenik: Marin Tadić

Zanimanje: Računalni tehničar za strojarstvo

Razred: RTS 4

Cjeloviti završni rad

LEAVE A COMMENT